Nieuw: Notities
Sommige leerkrachten vroegen om een functie voor huistaken toe te voegen, anderen wilden dan weer de aanwezige of afwezige leerlingen noteren in hun agenda. Om de wensen van al deze personen te vervullen hebben we een nieuwe functie gecreëerd: Notities. Je kan er voor kiezen om een notitie toe te voegen aan een les door in de grijze balk bovenaan de les op het groene kruisje te klikken. Je kan er ook voor kiezen om een notitie aan een dag toe te voegen, door te klikken op 'Notitie' in het menu 'Toevoegen' aan de rechterkant van de pagina. Wil je een huistaak toevoegen? Dan voeg je een notitie toe die je de naam 'Huistaak' geeft en de beschrijving van die taak. Wil je de afwezige leerlingen noteren? Voeg een notitie toe met de naam 'Afwezigen' en noteer hun namen. Je kan om het even welke notitie toevoegen.

Let op: bij het afdrukken zal enkel bij het dagoverzicht de notities worden weergegeven. Binnenkort ontwikkelen we een functie waarmee je kan kiezen welke periode je afprint en welke vakken er allemaal dienen te verschijnen. Op die manier kan je zelf bepalen wat je afprint.